ZŠ Smetanova podpořila Ligu proti rakovině

Každý svého zdraví strůjcem se jmenovala akce Ligy proti rakovině, která se konala pod záštitou starostky Ing. Jaroslavy Martanová na náplavce u Volyňky 30. září a 1. října 2019. Žáci ZŠ Smetanova, tuto akci podpořili se svými učiteli nejen návštěvou, ale také několika vystoupeními. V pondělí na úvod vystoupili zpěvačky a zpěváci navštěvující nepovinný předmět Sborový zpěv. Hned po nich předvedli své pohybové dovednosti žákyně a žáci z předmětu Sportovní a pohybové hry.

Všem vystupujícím i vedoucím nepovinných předmětů děkujeme za reprezentaci školy.

 

Mgr. Vladan Pokorný, Mgr. Michal Kolafa